Genesis 2 Chronicles Daniel
Exodus Ezra Hosea
Leviticus Nehemiah Joel
Numbers Esther Amos
Deuteronomy Job Obadiah
Joshua Psalms Jonah
Judges Proverbs Micah
Ruth Ecclesiastes Nahum
1 Samuel The Song of Solomon Habakkuk
2 Samuel Isaiah Zephaniah
1 Kings Jeremiah Haggai
2 Kings Lamentations Zechariah
1 Chronicles Ezekiel Malachi